CẬP NHẬT MỚI NHẤT VỀ DỊCH COVID-19 (nCoV)

Ca mắc
Tử vong
Khỏi
THẾ GIỚI
873.008
43.275
184.596
VIỆT NAM
218
0
63
MỸ
188.639
4.059
7.251
ITALIA
105.792
12.428
15.729
TÂY BAN NHA
102.136
9.053
22.647
Cập nhật đến: 19:35 ngày 01.04.2020