Số liệu cập nhật mới nhất về dịch Covid-19 (nCoV)

Ca mắc
Tử vong
Khỏi
THẾ GIỚI
77.974
2.362
20.870
TRUNG QUỐC
76.291
2.345
20.659
VIỆT NAM
16
0
15
Cập nhật đến: 23:00 ngày 22.02.2020