CẬP NHẬT MỚI NHẤT VỀ DỊCH COVID-19 (nCoV)

Ca mắc
Tử vong
Khỏi
THẾ GIỚI
21,454,614
765,434
14,224,847
Việt Nam
951
23
447
Mỹ
5,490,948
171,919
2,877,010
Brazil
3,282,101
106,608
2,384,302
Ấn Độ
2,565,755
49,641
1,843,756
Cập nhật đến: 01:13 ngày 16.08.2020